วิธีการทำ Google Map API สร้าง Street View แบบง่ายๆ

25 September 2021     MatumWeb

        Google Maps API Street View เป็นภาพมุมมองจากสถานที่จริง ซึงเป็นบริการที่ทำงานภายใน Google Maps สามารถเลือกมุมมองได้ถึง 360 องศา ประโยชน์ของมันก็คือ สามารถชมสถานที่ต่างๆ ที่ได้บรรยากาศจริง และสามารถจดจำสถานที่ได้ดีกว่าดูในแผนที่แบบปกติ เราสามารถดึงข้อมูลต่างๆของ Google Street View เพื่อใช้ระบุตำแหน่งและหน้าตาของสถานที่ต่างได้ๆ

- สมัครใช้งานเพื่อรับ Google API ฟรี ได้ที่ Google API
- Demo Google Street View 360


Code View

<html>

    <head>

        <title>Street View split-map-panes</title>

        <style type="text/css">

            html, body {

                height: 100%;

                margin: 0;

                padding: 0;

            }

            #pano {

                height: 100%;

                width: 100%;

            }    

        </style>

    </head>

    <body>

        <div id="map"></div>

        <div id="pano"></div>

        <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

        <script

      src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initialize&libraries=&v=weekly"

      defer

    ></script> <!-- #ระบุ YOUR_API_KEY -->

        <script>

            function initialize() {

                const fenway = { lat: 42.345573, lng: -71.098326 };  <!-- พิกัดสถานที่่ -->

                const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {

                    center: fenway,

                    zoom: 14,

                });

                const panorama = new google.maps.StreetViewPanorama(

                    document.getElementById("pano"),

                    {

                        position: fenway,

                        pov: {

                            heading: 34,

                            pitch: 10,

                        },

                    }

                );

                map.setStreetView(panorama);

            }

           </script>

     </body>

</html>


ที่มาโดย : https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/maps/StreetViewPanorama