รับค่าจาก Inbox ในอีเมลโดยใช้ PHP และ IMAP

23 September 2021     MatumWeb

        Internet Message Access Protocol หรือ IMAP คือ มาตราฐาน protocol ในการรับ email ซึ่งใช้งานโดย mail client ทำหน้าดึง mail จากฝั่ง mail server ลงมาด้วย TCP/IP connection เช่นเดียวกับ POP3 โดย IMAP ถูกออกแบบด้วยเป้าหมายในการจัดการ mail box ด้วยฝั่ง client เพราะฉะนั้น client เองจะทิ้ง message ไว้บน server จนกว่าทาง user จะเข้ามาลบมันออก ซึ่ง IMAP server จะทำการเปิด Listen port 143 ส่วน SSL IMAP (IMAPS) จะใช้ port 993

Download Sort code ที่นี่ https://github.com/bachors/Email-Inbox-IMAP

ขั้นตอนในการเปิดใช้งาน IMAP ในบัญชี Gmail

        1. เปิด Gmail และไปที่ ตั้งค่า

        2. คลิก "ดูการตั้งค่าทั้งหมด"

        3. เลือกแท็บการส่งต่อและ POP/IMAP

        4. เลือกส่วน "การเข้าถึง IMAP:" และเปิดใช้งานปุ่มตัวเลือก IMAP

        5. เปิดการเข้าถึงสำหรับแอปที่มีความปลอดภัยน้อยสำหรับบัญชี Gmail ที เปิดใช้งานที่นี่

        

       

ขั้นตอนในการเปิดใช้งาน IMAP ใน XAMPP

        1. เปิดไฟล์ php.ini ที่ XAMPP

        2. ค้นหา “;extension=php_imap.dll” และแก้ไขเป็น "extension=php_imap.dll"

        (หากไม่มีให้เพิ่ม extension=php_imap.dll ที่ extension)

        3. แก้ไข max_execution_time = 4000


Download GitHub

https://github.com/bachors/Email-Inbox-IMAP