เริ่มต้นวิธีการใช้งาน React Native WebView สำหรับ Android

11 March 2020     MatumWeb
1. ติดตั้ง react-native-webview ใน Folder Project
$ npm install --save react-native-webview
2. ติดตั้ง Link native

$ react-native link react-native-webview

หมายเหตุ: หากคุณต้องการถอนการติดตั้ง React Native WebView ให้เรียกใช้ react-native unlink react-native-webview เพื่อยกเลิกการเชื่อมโยง

3. Code สำหรับ แสดง WebView

import React, { Component } from 'react';

import { WebView } from 'react-native-webview';

 

class MyWeb extends Component {

  render() {

    return (

      <WebView

        source={{ urihttps://www.matumweb.com/' }}

        style={{ marginTop20 }}

      />

    );

  }

}

 ภาพโดย https://aboutreact.com/